Vil du være JOURNALIST?

getin.dk

Forberedelseskurser til de journalistiske uddannelsers optagelsesprøver siden 2002

Velkommen til kursussæsonen 2017-18

Dette site henvender sig til dig, der søger optagelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og Center for Journalistik i Odense.

Jeg udbyder et længere kursusforløb og et kortere kursusforløb, der begge forbereder til prøven i både Aarhus og Odense. Du vælger selv, om du ønsker særligt fokus på det ene eller det andet uddannelssessteds optagelsesprøve. Både det længere og det kortere forløb har til formål at udstyre dig med redskaber, der gør, at du kan håndtere de grundlæggende journalistiske udfordringer, som du bliver stillet overfor, uanset om du søger optagelse i Aarhus, Odense eller begge steder.

Begge kurser har 'flyvende start', hvilket betyder, at du selv bestemmer, hvornår du starter forløbet. Alle kurser foregår som en udveksling af mails og vedhæftede filer, og du kan altså følge kurserne sideløbende med arbejde eller anden uddannelse.

Kursusdeltagelse er ikke afhængig af bestemte forudsætninger, lige som det ikke er et krav for at komme til optagelsesprøve i Aarhus, at man har bestemte kvalifikationer. Læg dog mærke til, at Odense stiller krav om, at ansøgere har en gymnasial uddannelse.

Manden bag - John Henriksen

Som freelance skribent på bl.a. dagbladet Information har jeg lavet alt fra satire over features til decideret nyhedsjournalistik. Se et par hundrede eksempler i Informations arkiv på nettet - søg på mit navn. Brug dit bibliotek, hvor du gratis kan få adgang til mange større danske dagblades arkiver gennem 'Infomedia'.

Siden 2002 har jeg udbudt kurser rettet mod de journalistiske uddannelsers optagelsesprøver via nettet. Hvis du tør at lade dit skriftsproglige udtryk blive genstand for indgående konstruktiv kritik med henblik på udvikling, er du kommet til det rigtige sted.

Fire eller otte uger? Det har de to kursustilbud fælles

Kernen i de to kurser er den meget grundige respons, som du får på dine tekster. Måske har du været vant til at få skriveopgaver tilbage med et 'godt' skrevet med rødt på sidste side, tilsat et par kommarettelser undervejs. Det lærer man ikke noget af.

En typisk opgaveløsning skal have et omfang på en A4-side, og den typiske respons fylder mindst det dobbelte, når jeg har været inde i hvert eneste hjørne af din opgaveløsning. Du får ikke bare at vide, at her er noget, der er mindre godt eller decideret forkert. Du får klar besked om, hvorfor noget er mindre godt, og hvordan det kan blive bedre, og hvorfor noget er forkert.

Samtidig får du informationer om, hvad du specifikt skal arbejde med at forbedre i den næste opgave af samme type, og du får at vide, hvordan du skal forbedre det. På den måde bliver du bedre til at skrive for hver opgave, du løser. Du får også i de fleste tilfælde et eksempel på en god opgaveløsning. Men på det lange kursus er det selvfølgelig muligt at få respons på dobbelt så mange opgaver som på det kortere forløb, og det er en væsentlig forskel.

Antallet af pladser på de enkelte kurser er begrænset, fordi jeg selv retter og kommenterer samtlige opgaver - og jeg gør det meget grundigt.

Otte ugers kursus

Vil du gerne sikre dig den bedst mulige forberedelse forud for optagelsesprøven, så du kan håndtere de forskellige opgavetypers krav og opnå grundlæggende beherskelse af de nødvendige journalistiske skrivemåder?

Er du villig til at arbejde med dit sproglige udtryk for at få udryddet uvaner og lære nyt?

Vil du lære at sætte komma, så du aldrig glemmer det?

Vil du arbejde for at få et permanent løft i dit skriftsproglige udtryk, som du vil kunne bruge i alle sammenhænge resten af dit liv?

Så skal du vælge otte ugers kursus. De 28 opgaver med individuel respons, som kurset indeholder, sikrer, at du kommer igennem både de nyeste opgavetyper og de klassiske, gennemgående opgavetyper, som kan komme på programmet igen. Vi har tid og plads til at arbejde med flere udgaver af samme opgavetype, så du får en sikker basis at arbejde ud fra, når du skal skrive de centrale opgavetyper. Kurset indeholder også seks opgaver med eksempler og løsninger men uden individuel respons, som du får tilsendt, når forløbet slutter. Det lange kursus omfatter således 34 opgaver, som næsten alle har været i brug ved tidligere optagelsesprøver.

Tryk her for at få tilsendt kursusbeskrivelse

Linket åbner en mailformular i dit mailprogram, og du kan bare trykke 'send', hvis du ikke har spørgsmål. Har du spørgsmål, kan du skrive dem i tekstfeltet, inden du sender.

Fire ugers kursus

Vil du gerne forberede dig grundigt på de opgavetyper, der har været på programmet ved optagelsesprøven de senere år?

Vil du samtidig gerne kende de mest almindelige opgavetyper fra optagelsesprøvernes nyere bagkatalog?

Vil du gerne lære at sætte komma?

Vil du arbejde med sproglige uvaner, så dit sprog bliver klarere, mere enkelt og direkte?

Så skal du vælge fire ugers kursus, der sikrer, at du er klar til optagelsesprøven.

Kurset består af fjorten opgaver, der dækker hele spektret fra sprogtest over klassisk refererende journalistik til analyse og mere kreativ skrivning. Det kortere forløb har fokus på de senere års opgavetyper i henholdsvis Aarhus og Odense alt efter hvor du søger optagelse.

Tryk her for at få tilsendt kursusbeskrivelse

Linket åbner en mailformular i dit mailprogram, og du kan bare trykke 'send', hvis du ikke har spørgsmål. Har du spørgsmål, kan du skrive dem i tekstfeltet, inden du sender.

Priser og tilmelding

Vælg mellem otte ugers kursus og fire ugers kursus. Angiv, hvornår du ønsker at starte forløbet, hvor du søger optagelse, og om du ønsker at indlægge ferie undervejs. Send din tilmelding her
Du modtager en bekræftelse og oplysninger om betaling. Kursusdeltagelse skal som hovedregel være betalt senest en uge inden start.

Kursus nr. 1 Forberedelseskursus til optagelsesprøven i Aarhus og Odense.Varighed otte uger. Seks pladser. Udsolgt. Seneste start medio februar.

Kursus nr. 2 Forberedelseskursus til optagelsesprøven i Aarhus og Odense. Varighed fire uger. Tolv pladser. Udsolgt. Seneste start medio marts.

Ofte Stillede Spørgsmål

Kommer jeg ind på Journalisthøjskolen eller Center for Journalistik, hvis jeg følger et af dine kurser?
Ja, måske! Jeg sorterer ikke mine kursister på forhånd, lige som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole indbyder alle til optagelsesprøve, når blot de har udfyldt et ansøgningsskema.

Du kan selv gøre meget ved at lægge energi og koncentration i dine opgaveløsninger. Du får fyldig respons på alle opgaveløsninger og det er op til dig, hvor meget du kan få ud af dine uger på kurset.

Hvor mange af dine kursister kommer ind på ønskeuddannelsen?

Gennemsnitlig kommer seks ud af ti, der har fulgt et af mine kurser, ind i enten Odense eller Aarhus. Alle deltagere på langt kursus 2004 bestod optagelsesprøven. Tre kursister kom i 2006 ind både i Aarhus og Odense. I 2009 kom tre ud af fire kursister ind på Diplomuddannelsen (som ikke længere har optagelsesprøve). I 2010 kom tre kursister ind både i Aarhus og Odense. I 2011 kom alle fem aktive på det lange kursus direkte ind i enten Aarhus eller Odense, mens det kun var to i 2012. I 2016 kom fem ud af seks deltagere på langt kursus ind i Aarhus.

Hvad betyder det, at alle kurser har 'flyvende start'?

Du bestemmer selv, hvornår du ønsker at starte et kursusforløb. Alle kurser har en sidste startdato, og det er jo simpelthen fordi, at vi skal have tid til at afvikle kurset inden optagelsesprøven. Derudover har du frihed til helt selv at beslutte, hvornår du ønsker at starte, og evt ferie kan lægges ind i forløbet.
Langt kursus er normalt udsolgt lige efter nytår. De fleste vælger at starte det lange kursus i januar, mens de fleste venter til marts med at starte på det kortere forløb.

Hvor lang tid skal jeg afsætte om ugen?
Det gennemsnitlige tidsforbrug på begge kurser bør ikke være under 10 timer pr. uge. Da vi har kortere tid på kursus nr. 2, vil du muligvis skulle bruge mere tid i gennemsnit pr. uge.
Det obligatoriske tidsforbrug med tre opgaver/uge er ca. 4-5 timer, altså den tid det tager rent faktisk at se/læse forlæg og skrive opgaverne.
Hertil kommer den tid, du bruger forud med læsning af teori og andre anvisninger og den meget vigtige tid, du bruger, når du får din opgave retur med fyldige kommentarer og eksempler.
Ofte beder jeg kursister om at skrive opgaven eller dele af den om. Du får også analyser af opgaverne og eksempler på vellykkede løsninger, som du kan vælge at bruge mere eller mindre tid på at studere.
Alle timeangivelser her er derfor vejledende - bruger du kun den tid, somdet tager at se eller læse forlægget og at skrive opgaven, vil tidsforbruget kunne være det halve, men udbyttet så formentlig også derefter.

Bestemmer jeg selv, hvornår jeg vil løse de enkelte opgaver?

Ja - for du får først en ny opgave, når du har løst den forrige. På den måde sikrer vi, at du kan lære af dine fejl i opgave 1, når du skal skrive opgave 2. Er vi færdige med en opgavetype, får du straks teori om næste opgave + en ny opgave osv.
Det betyder også, at vi ikke arbejder efter et fast kursusprogram med datoer, og at du selv er ansvarlig for at holde forløbet i gang.

Kan jeg betale over flere måneder?

Kursus nr. 1 kan bestilles tidligt og betales i afdrag. Dog er det som hovedregel en forudsætning, at hele kursusprisen er indbetalt ved kursusstart. Som regel kan vi finde ud af noget, hvis din økonomiske formåen halter efter dine skrivefærdigheder, så send en mail og spørg.

Jeg søger optagelse både på Center for Journalistik i Odense og på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Kan jeg få et kursus, der forbereder mig på begge optagelsesprøver?

Du angiver ved tilmelding, hvor du søger optagelse, og så tilpasser jeg dit forløb til optagelsesprøven det pågældende sted. Hvis du søger optagelse både i Aarhus og Odense, bliver kurset tilrettelagt, så du kommer igennem de væsentligste opgavetyper fra begge uddannelsessteder.

Får jeg en kvittering for min indbetaling?

Du får en mail, der bekræfter din indbetaling, så snart banken har registeret den. Har du behov for en faktura, skriver du det i din tilmeldingsmail.

Jeg har et spørgsmål ...

Bestil en kursusbeskrivelse ovenfor, der måske giver svaret - eller send dit spørgsmål til mig: send mail